Haaien en Krokodillen

Gelukkig komen de aanvallen van haaien in Australië niet vaak voor, maar als het voorkomt zijn ze vaak fataal. Veel  stranden zijn voorzien van haaiennetten waardoor haaien op veilige afstand van de zwemmers blijven.  Blijf dus ook binnen deze netten.  Zwem ook niet bij een monding van een rivier of langs stijle dalingen onder water. Dit is vaak het leefgebied van de haai.